Scholen

Het onderwijs is enorm in beweging. De maatschappij verandert en dat vraagt van scholen veel flexibiliteit. Als schoolorganisatie werkt u ieder jaar resultaatgerichter en verwachten leerlingen en hun ouders terecht de hoogste onderwijskwaliteit. Helaas wordt het de laatste jaren voor scholen steeds moeilijker om vacatures van (tijdelijke) docentfuncties in te vullen en dat terwijl de school óók nog moet voldoen aan de verplichte 1040 contacturen.

Docenten zijn er in alle vormen en maten. Dit maakt voor velen het werk in het onderwijs zo leuk. “De mens is de maat van alle dingen”, zei de Griekse filosoof Protagoras (ca. 450 v.Chr.) en dat is zeker zichtbaar in ons huidige onderwijs. Waar zouden scholen zijn zonder hun mensen: de docenten!

Sommige mensen kiezen bewust voor een ander soort dienstverband dan het geijkte vaste dienstverband op een school. Medewerkers van Proud Teachers hebben zich gespecialiseerd in interim docentschap en zijn daardoor snel en flexibel in te zetten op tijdelijke functies of specifieke projecten als het opzetten van een vaksectie of het verbeteren van bijvoorbeeld de leerlingentevredenheid in een bepaald vakgebied. Maar ook job coaching en training van docenten behoort tot de taken. Op een inspirerende wijze weet de Proud Teacher zijn of haar omgeving mee te nemen door verandering naar verbetering. Een Proud Teacher is daarom niet zomaar een docent, maar een breed inzetbare onderwijsprofessional.